Zbigniew Wierzbicki

Dyrektor ds. Doradztwa Finansowego, Konsultant

Absolwent – mgr i dr – SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth UK, WSFiZ etc. Od wielu lat wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w USA w Northwestern University Kellogg College, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Jednocześnie od wielu lat pełniący funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP, członek zarządów i 

A cheap essay writing service may be a source of assistance in an academic situation where essay helper you have to write your school essays. Such services are useful in getting good grades and writing your school essays. You can seek the services of a fantastic essay writing service to help your school essays are written by you even if you don’t know much about this subject matter. Essay subjects that are simple to comprehend by students are used by services. It will not be difficult for the pupils to read your school essays. The examples and topics of newspapers can be understood by students. They will get the idea in the examples of papers so that they will not feel afraid to write their essays, they are shown.

dyrektor w wielu bankach komercyjnych itd. specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku bankach, w tym m.in. w Kredyt Bank SA i Banku Gospodarstwa Krajowego (22 programy emisji obligacji komunalnych i kilkudziesiąt programów korporacyjnych papierów dłużnych). Uczestniczył w wielu IPO i przygotowywaniu prospektów emisyjnych. Brał udział w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji. Kierował również Biurem Obsługi Ubezpieczeń Finansowych w PZU SA gdzie nadzorował udzielanie tysięcy gwarancji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i funduszy unijnych. Zasiadał, w tym przewodniczył, w wielu radach nadzorczych przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W 2004-2007 powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego komitetu ECB EFCB tj. europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 członek Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości.