Zbigniew Wierzbicki

Dyrektor ds. Doradztwa Finansowego, Konsultant

Absolwent – mgr i dr – SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth UK, WSFiZ etc. Od wielu lat wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w USA w Northwestern University Kellogg College, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Jednocześnie od wielu lat pełniący funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP, członek zarządów i dyrektor w wielu bankach komercyjnych itd. specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku bankach, w tym m.in. w Kredyt Bank SA i Banku Gospodarstwa Krajowego (22 programy emisji obligacji komunalnych i kilkudziesiąt programów korporacyjnych papierów dłużnych). Uczestniczył w wielu IPO i przygotowywaniu prospektów emisyjnych. Brał udział w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji. Kierował również Biurem Obsługi Ubezpieczeń Finansowych w PZU SA gdzie nadzorował udzielanie tysięcy gwarancji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i funduszy unijnych. Zasiadał, w tym przewodniczył, w wielu radach nadzorczych przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W 2004-2007 powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego komitetu ECB EFCB tj. europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 członek Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości.