Projekty współfinansowane

Projekty współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej

W skład Zespołu Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. wchodzi grupa konsultantów o nieprzeciętnym potencjale merytorycznym, łącząca w sobie doświadczenie i praktykę specjalistów w sferze prawa, HR, ekonomii, a także finansów i zarządzania projektami.

Nasi konsultanci prowadzą wiele szkoleń jako trenerzy posiadający międzynarodowe akredytacje w zarządzaniu projektami, uczestniczą w seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych, przez co ich wiedza jest wiarygodna, ciągle poszerzana i na bieżąco aktualizowana. Część z nich jest trenerami z zakresu zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2.

Oferta Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. obejmuje:

  • Analizę możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na działania Klienta;
  • Stworzenie koncepcji projektu i doradztwo w zakresie napisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej;
  • Monitoring i pomoc na etapie negocjacji i podpisywania umowy (w tym udział w procedurze odwoławczej);
  • Doradztwo w zakresie zarządzania projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej;
  • Kompleksowe zarządzanie projektem (w tym finansowe) dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie realizowane projekty

Oprócz działań oferowanych Klientom Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. realizuje także własne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).