PMBoK GUIDE

A Guide to the Project Management Body of Knowledge

(PMBoK® Guide — Fifth Edition)

Jest uznanym międzynarodowym standardem w obszarze zarządzania projektami. Standard ten jest rozwijany przez Project Management Institute, Inc. Obejmuje on opis procesów, metod oraz technik stosowanych przez praktyków zarządzania projektami.

Standard oparty jest na pięciu grupach procesów zarządzania projektami: grupie procesów inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zakończenia. Obejmuje on także dziewięć obszarów wiedzy, niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami.

Szkolenie, realizowane w formie warsztatów, ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznej umiejętności zarządzania projektami w oparciu o PMBoK® Guide. W trakcie warsztatu uczestnicy realizują i analizują przypadki projektowe obejmujące wszystkie grupy procesów oraz obszary wiedzy. W trakcie pracy grupowej uczestnicy mają możliwość doświadczyć efektów stosowania zasad wynikających ze standardu. Podsumowaniem każdej części jest systematyzacja zdobytych umiejętności w oparciu o wiedzę zawartą w standardzie PMBoK® Guide.

Jednym z celów szkolenia jest zdobycie przez uczestnika umiejętności doboru oraz dostosowania procesów i technik zarządzania projektami do realiów projektu oraz środowiska, w którym projekt jest realizowany.

Osoby przygotowujące się do egzaminu PMP® oraz CAPM® zdobędą wymagane 35 godzin szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

POZIOM

Podstawowy

Podstawowy

CZAS TRWANIA

4 dni

5 dni

Uzyskiwany certyfikat

Świadectwo ukończenia szkolenia

Świadectwo ukończenia szkolenia

Max. liczba uczestników

15

15

Dodatkowe
ćwiczenia

+

Lunch

+

+

Egzamin

+

+

Materiały szkoleniowe

+

+

Podręcznik

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową