REQB

Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań REQB

Szkolenie oparte na międzynarodowym programie certyfikacji w dziedzinie inżynierii wymagań. Program REQB ma na celu stworzenie standardu pomagającego organizacjom zdefiniowanie i wdrożenie efektywnego i zgodnego z najlepszymi praktykami procesu inżynierii wymagań, dostosowanego do potrzeb i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa. Program obejmuje również procesy wspierające inźynierię wymagań – m.in. zarządzanie ryzykiem i zapewnienie jakości procesów oraz produktów.

Poziom podstawowy certyfikacji REQB ma na celu naukę „języka” inżynierii wymagań oraz wyjaśnienie podstawowego procesu, metod, technik i narzędzi mających zastosowanie w dziedzinie wymagań. Szkolenie dostarcza podstawowej terminologii obowiązującej w obszarze inżynierii wymagań oraz przedstawia usystematyzowany i kompletny proces służący efektywnemu rozwijaniu i zarządzaniu wymaganiami. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na znaczenie inżynierii wymagań dla sukcesu całego przedsięwzięcia informatycznego, dlatego też polecane jest zwłaszcza kadrze kierowniczej


Dlaczego REQB w CRM S.A.?

Szkolenie jest akredytowanym przez REQB szkoleniem prowadzonym przez konsultantów CRM S.A , którzy ucząc się na doświadczeniach z wielu projektów, w których brali udział, wiedzę teoretyczną z programu szkoleniowego uzupełniają o rzeczywiste studia przypadków oraz wnioski z własnych sukcesów i porażek.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – program szkolenia jak i analiza przypadków może zostać zmodyfikowana do potrzeb konkretnej organizacji.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z analizą biznesową, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej,
 • analityków biznesowych i systemowych,
 • projektantów GUI,
 • właścicieli procesów i produktów,
 • osób projektujących nowe usługi/rozwiązania,
 • przedstawicieli biznesu organizacji klienta.

Korzyści dla uczestnika – nabycie umiejętności w zakresie:

 • podstawowych pojęć związanych z inżynierią wymagań na oprogramowanie,
 • budowania procesu inżynierii wymagań w projekcie,
 • metod i technik inżynierii wymagań,
 • standardów obowiązujących w dziedzinie inżynierii wymagań,
 • zapewnienia jakości i kontroli jakości wymagań i specyfikacji wymagań,
 • zarządzania ryzykiem związanym z wymaganiami,
 • zarządzania zmianą wymagań,
 • wsparcia narzędziowego dla inżynierii wymagań.

Korzyści dla organizacji – dzięki udziałowi kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych, organizacja będzie posiadać ludzi, którzy będą potrafić:

 • posługiwać się znormalizowanym językiem inżynierii wymagań,
 • sprawnie zbudować podstawowy proces inżynierii wymagań, włączając w to komunikację wymagań i innych produktów prac,
 • zastosować dobre praktyki i standardy w celu tworzenia wymagań i specyfikacji wymagań o określonym poziomie jakości,
 • obsługiwać ryzyka związane z wymaganiami,
 • efektywnie zarządzać zmianą w wymaganiach.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych.

 • Podstawy,
 • Modele procesu i proces Inżynierii Wymagań,
 • Zarządzanie Projektem i Ryzykiem,
 • Odpowiedzialności i Role,
 • Identyfikacja Wymagań,
 • Specyfikacja Wymagań,
 • Analiza Wymagań,
 • Śledzenie Wymagań,
 • Zapewnienie Jakości,
 • Narzędzia.