P3O® – Biura Portfeli, Programów i Projektów

BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW (P3O)

Model P3O jest propozycją struktury wspomagającej systemy decyzyjne i realizacyjne w odniesieniu do zmian przeprowadzanych w ramach konkretnej organizacji. Funkcje te mogą być realizowane zarówno za pośrednictwem jednej stałej struktury, występującej pod różnymi nazwami takimi jak Biuro Zarządzania Strategicznego, Centrum Doskonałości, Firmowe Biuro Programów i Projektów lub w postaci powiązanego zestawu różnych biur programów, projektów i biur odpowiedzialnych za zarządzanie portfelowe. Każda taka struktura, zarówno stała jak i tymczasowa, może świadczyć usługi zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomach lokalnych.

POZIOM

Foundation

Foundation + Practitioner

CZAS TRWANIA

3 dni

4 dni

Uzyskiwany certyfikat

P30® Foundation

P30® Foundation
P30® Practitioner

Max. liczba uczestników

15

15

Panel Egzaminacyjny

+

+

Lunch

+

+

Egzamin

+

+

Materiały szkoleniowe

+

+

Podręcznik

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

DOSTĘPNE WARIANTY SZKOLEŃ

Poziom Foundation

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca lub osoby, które się do takiej roli przygotowują,
 • zarządzający portfelem inicjatyw, programem lub projektem,
 • pracownicy biur portfeli, programów i projektów,
 • uczestnicy środowiska zarządczego w programach i projektach na różnych stanowiskach i w różnych rolach,
 • osoby przygotowujące się do egzaminów certyfikujących w zakresie P3O.

 

Korzyści

Korzyści dla uczestnika:

 • przygotowanie do egzaminów certyfikujących,
 • gotowość do podjęcia działań w zakresie wdrożenia struktur P3O w organizacji macierzystej,
 • poznanie filozofii zarządzania zmianą biznesową,
 • przegląd różnych standardów zarządczych w zakresie zarządzania zmianą biznesową.

Korzyści dla organizacji:

 • wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą biznesową,
 • umożliwienie rozpoznania i oceny poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania portfelem, programami i projektami, na którym znajduje się organizacja,
 • zwiększenie gotowości organizacji do wdrożenia lub poszerzenia zakresu działania własnych struktur P3O.

 

Program szkolenia

 • Wstęp do P3O – Definicje; kontekst w jakim pojawia się P3O; łańcuch zmiany biznesowej (Portfel, Program, Projekt); P3O a poziom dojrzałości organizacji; P3O a ład organizacyjny; P3O a inne standardy.
 • Uzasadnienie Biznesowe dla budowy P3O – Funkcjonalności modelu; wartość dodana P3O; Macierz Wartości P3O; zasady i przykłady miar sukcesu.
 • Przegląd modeli P3O – Modele i ich właściwości; integracja P3O z organizacją; wielkość i skalowanie P3O; ewolucja i dojrzałość P3O.
 • Wdrażanie P3O – Cykl wdrożenia stałego P3O; model docelowy P3O; plan wdrożenia; podstawowe założenia dla biura tymczasowego.
 • Narzędzia i techniki – Trzy rodzaje narzędzi; korzyści ze stosowania narzędzi; narzędzia i techniki odpowiednie dla P3O.
 • Role w zespole P3O – Wymagane umiejętności; role zarządcze i funkcyjne.

Poziom Practitioner

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca lub osoby, które się do takiej roli przygotowują,
 • zarządzający portfelem inicjatyw, programem lub projektem,
 • pracownicy biur portfeli, programów i projektów,
 • uczestnicy środowiska zarządczego w programach i projektach na różnych stanowiskach i w różnych rolach,
 • osoby przygotowujące się do egzaminów certyfikujących w zakresie P3O.

 

Korzyści

Korzyści dla uczestnika:

 • przygotowanie do egzaminów certyfikujących,
 • gotowość do podjęcia działań w zakresie wdrożenia struktur P3O w organizacji macierzystej,
 • poznanie filozofii zarządzania zmianą biznesową,
 • przegląd różnych standardów zarządczych w zakresie zarządzania zmianą biznesową.

Korzyści dla organizacji:

 • wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą biznesową,
 • umożliwienie rozpoznania i oceny poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania portfelem, programami i projektami, na którym znajduje się organizacja,
 • zwiększenie gotowości organizacji do wdrożenia lub poszerzenia zakresu działania własnych struktur P3O.

 

Program szkolenia

 • Wstęp do P3O – Definicje; kontekst w jakim pojawia się P3O; łańcuch zmiany biznesowej (Portfel, Program, Projekt); P3O a poziom dojrzałości organizacji; P3O a ład organizacyjny; P3O a inne standardy.
 • Uzasadnienie Biznesowe dla budowy P3O – Funkcjonalności modelu; wartość dodana P3O; Macierz Wartości P3O; zasady i przykłady miar sukcesu.
 • Przegląd modeli P3O – Modele i ich właściwości; integracja P3O z organizacją; wielkość i skalowanie P3O; ewolucja i dojrzałość P3O.
 • Wdrażanie P3O – Cykl wdrożenia stałego P3O; model docelowy P3O; plan wdrożenia; podstawowe założenia dla biura tymczasowego.
 • Narzędzia i techniki – Trzy rodzaje narzędzi; korzyści ze stosowania narzędzi; narzędzia i techniki odpowiednie dla P3O.
 • Role w zespole P3O – Wymagane umiejętności; role zarządcze i funkcyjne.