MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI (MSP)

Jest to strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i realizowania korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu.

Metodyka została wdrożona i jest pozytywnie oceniana zarówno w takich globalnych firmach komercyjnych jak British American Tobacco, Barclays Bank, Citi Group, DHL, jak również w wielu centralnych i samorządowych instytucjach administracji państwowej np. w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Danii. Produkt MSP jest zintegrowany z metodyką Zarządzania Ryzykiem– M_o_R oraz najnowszą wersją ITIL i metodyką PRINCE2. MSP jest najistotniejszym w sensie strategii zarządzania elementem w całym portfolio akredytowanych produktów Cabinet Office służących zarządzaniu projektami i programami.

POZIOM

Foundation

Practitioner

CZAS TRWANIA

3 dni

2 dni

Uzyskiwany certyfikat

MSP® Foundation

PRINCE2® Practitioner

Max. liczba uczestników

15

15

Panel Egzaminacyjny

+

nie dotyczy

Lunch

+

+

Egzamin

+

+

Materiały szkoleniowe

+

+

Podręcznik

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

DOSTĘPNE WARIANTY SZKOLEŃ

Poziom Foundation

Adresaci szkolenia

Osoby, które:

 • mają do czynienia z praktyką realizowania projektów i programów,
 • są zaangażowane w tworzenie strategii korporacyjnych,
 • angażują się w realizację strategii,
 • muszą zmierzyć się z planowaniem i zarządzaniem istotnymi zmianami w organizacji.

 

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie wiele nowych kompetencji lub też utrwali/poszerzy dotychczas posiadane w zakresie:

 • identyfikowania i definiowania programów,
 • praktyki prowadzenia programów z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego program,
 • operacjonalizacji strategii i skutecznego jej modyfikowania,
 • budowy i realizacji portfela projektów i działań nie projektowych,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla programu,
 • budowy wizji dla programu i jej przekładania na pożądany model docelowy organizacji,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • profilowania, realizowania i mierzenia korzyści,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzeniem nadzoru w programach,
 • planowania i kontroli wraz z budową krytycznie ważnych dla powodzenia programów planów.

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania programami. Będą to między innymi następujące korzyści biznesowe:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład programowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • lepsze strategiczne ukierunkowanie rozwoju organizacji i rozumienie dlaczego i jak mamy podążać w określonym kierunku,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu korzyści z efektywnych zmian biznesowych,
 • tworzenie stabilnych fundamentów dla trwałej poprawy działalności organizacji.

 

Program szkolenia

Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia i które będą odnosiły się do konkretnych praktyk biznesowych, to:

 • Całościowy przegląd metodyki MSP na tle innych metodyk, wraz z odniesieniem się do wagi i znaczenia zarządzania portfelowego. Skrótowy przegląd wszystkich metodyk brytyjskiego Cabinet Office, składających się na zintegrowany system zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego, będący obecnie najdojrzalszym tego typu systemem na świecie,
 • Organizacja i przywództwo w programach – omówienie zaleceń Tematu Ładu programu – Organizacja, Przywództwo i Angażowanie Interesariuszy oraz Pryncypiów – Zachowanie Zgodności ze Strategią Organizacji i Przewodzenie Zmianie,
 • Interesariusze w programach,
 • Proces Identyfikowania programu,
 • Zarządzanie korzyściami – ich identyfikacja, analiza, budowa ich profili, znaczenie profili korzyści dla budowy dossier projektów i Modelu Docelowego,
 • Proces Definiowania Programu,
 • Deklaracja Wizji programu oraz Model Docelowy – sposoby i techniki jego budowy,
 • Budowa i optymalizacja Uzasadnienia Biznesowego – źródła dla jego budowy, metody zarządzania jego optymalizacją oraz rola Uzasadnienia Biznesowego w całym cyklu życia programu,
 • Ład programu i system zapewnienia jakości w programie,
 • Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień w programach,
 • Proces Zarządzania Transzami,
 • Proces Dostarczania Potencjału,
 • Proces Realizowanie Korzyści.

Poziom Practitioner

Adresaci szkolenia

Osoby, które:

 • mają do czynienia z praktyką realizowania projektów i programów,
 • są zaangażowane w tworzenie strategii korporacyjnych,
 • angażują się w realizację strategii,
 • muszą zmierzyć się z planowaniem i zarządzaniem istotnymi zmianami w organizacji.

 

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie wiele nowych kompetencji lub też utrwali/poszerzy dotychczas posiadane w zakresie:

 • identyfikowania i definiowania programów,
 • praktyki prowadzenia programów z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego program,
 • operacjonalizacji strategii i skutecznego jej modyfikowania,
 • budowy i realizacji portfela projektów i działań nie projektowych,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla programu,
 • budowy wizji dla programu i jej przekładania na pożądany model docelowy organizacji,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • profilowania, realizowania i mierzenia korzyści,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzeniem nadzoru w programach,
 • planowania i kontroli wraz z budową krytycznie ważnych dla powodzenia programów planów.

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania programami. Będą to między innymi następujące korzyści biznesowe:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład programowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • lepsze strategiczne ukierunkowanie rozwoju organizacji i rozumienie dlaczego i jak mamy podążać w określonym kierunku,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu korzyści z efektywnych zmian biznesowych,
 • tworzenie stabilnych fundamentów dla trwałej poprawy działalności organizacji.

 

Program szkolenia

Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia i które będą odnosiły się do konkretnych praktyk biznesowych, to:

 • Całościowy przegląd metodyki MSP na tle innych metodyk, wraz z odniesieniem się do wagi i znaczenia zarządzania portfelowego. Skrótowy przegląd wszystkich metodyk brytyjskiego Cabinet Office, składających się na zintegrowany system zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego, będący obecnie najdojrzalszym tego typu systemem na świecie,
 • Organizacja i przywództwo w programach – omówienie zaleceń Tematu Ładu programu – Organizacja, Przywództwo i Angażowanie Interesariuszy oraz Pryncypiów – Zachowanie Zgodności ze Strategią Organizacji i Przewodzenie Zmianie,
 • Interesariusze w programach,
 • Proces Identyfikowania programu,
 • Zarządzanie korzyściami – ich identyfikacja, analiza, budowa ich profili, znaczenie profili korzyści dla budowy dossier projektów i Modelu Docelowego,
 • Proces Definiowania Programu,
 • Deklaracja Wizji programu oraz Model Docelowy – sposoby i techniki jego budowy,
 • Budowa i optymalizacja Uzasadnienia Biznesowego – źródła dla jego budowy, metody zarządzania jego optymalizacją oraz rola Uzasadnienia Biznesowego w całym cyklu życia programu,
 • Ład programu i system zapewnienia jakości w programie,
 • Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień w programach,
 • Proces Zarządzania Transzami,
 • Proces Dostarczania Potencjału,
 • Proces Realizowanie Korzyści.