MoV® – Zarządzanie Wartością

Zarządzanie Korzyściami

(MoV- Management of Value)

Metodyka MoV jest efektem wieloletniej ewolucji ze skutecznej i sprawdzonej praktyki zarządzania wartością w wielu sektorach. Wytyczne MoV umożliwiają dostosowanie uznanych metod do wytycznych UK Cabinet Office (Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii) w sprawie zarządzania programami i projektami. W wytycznych opisano metody znane, jednak często niedostrzegane lub wykorzystywane niewłaściwie.

Celem metodyki Zarządzania Korzyściami (MoV) jest wsparcie organizacji w stosowaniu skutecznych, sprawdzonych praktyk jako uzupełnienia aktualnych metodologii zarządzania, w celu zwiększenia wartości realizowanej oraz lepszego wykorzystania personelu.

Szkolenie i egzamin z MoV prowadzone są w języku angielskim, przez Wiodącego Konsultanta i Wiodącego Trenera Akredytowanego MoV – Cezarego Paprockiego.

DOSTĘPNE WARIANTY SZKOLEŃ

Poziom Foundation

Korzyści:

Dogłębne zrozumienie zakresu MoV, obejmujące:

  • utrzymanie lub podniesienie dotychczasowego poziomu korzyści przez kadrę zarządzającą,
  • lepsze wykorzystanie personelu,
  • dostarczenie możliwej do skontrolowania metody podejmowania trudnych decyzji,
  • optymalizację kosztów inwestycji oraz długoterminowych kosztów operacyjnych,
  • zwiększone przekonanie do stosowania innowacyjnych rozwiązań.

Wymienione powyżej umiejętności potwierdzane są Certyfikatem MoV Foundation po zdaniu egzaminu.