ITIL® – Zarządzanie IT

ITIL (the IT Infrastructure Library)

To zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Struktura ITIL jest od 1989 roku tworzona przez Office of Government Commerce (OGC), do tej pory pojawiły się jej trzy kolejne wersje, które odwzorowują zwiększanie oddziaływania IT na organizację.

Struktura ITIL definiuje jak Zarządzanie Usługami powinno być implementowane w określonej organizacji i obecnie wyłania się jako najszerzej akceptowany i implementowany sposób dostarczania i zarządzania usługami IT. Wprowadzona w 2007 wersja 3 ITIL wniosła ściśle zintegrowany szkielet procesów, aktywności, ról i funkcji przedstawionych w pięciu fundamentalnych książkach z uzupełnieniami dostarczanymi osobno również poprzez sieć. Zwykle ITIL jest elastycznym sposobem lepszego dopasowania usług IT do bieżących lub przyszłych potrzeb biznesu i użytkowników oraz dostarczania zgodnych z przeznaczeniem i zdatnych do użytku usług.

POZIOM

Foundation

CZAS TRWANIA

3 dni

Uzyskiwany certyfikat

ITIL® Foundation

Max. liczba uczestników

15

Panel Egzaminacyjny

+

Lunch

+

Egzamin

+

Materiały szkoleniowe

+

Podręcznik

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

DOSTĘPNE WARIANTY SZKOLEŃ

Poziom Foundation

Adresaci szkoleń

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które oczekują:

 • pogłębienia zrozumienia struktury ITIL oraz wskazania, jakie korzyści może dostarczyć organizacji zarządzanie usługami IT,
 • wiedzy na temat kluczowych procesów i aktywności ITIL wraz z istotnymi szczegółami,
 • przewodnika dla pierwszego kroku implementacji ITIL ze wskazaniem jak maksymalizować korzyści z minimalizacją kosztu i ryzyka,
 • zdobycia wiedzy umożliwiającej zdanie egzaminu Foundation.

 

Korzyści

Dogłębne zrozumienie zakresu ITIL, obejmujące:

 • terminologię i kluczowe procesy, aktywności, role i odpowiedzialności,
 • zrozumienie strategicznego kontekstu relacji pomiędzy biznesem a IT,
 • zrozumienie zasad transponowania wymagań biznesowych na projekt pojedynczej usługi i ich zbioru,
 • zrozumienie kluczowych kontekstów dla wprowadzania zmian w środowisku poprzez wprowadzanie do eksploatacji przygotowanych projektów usług,
 • zrozumienie kluczowych aspektów eksploatacji usług i relacji eksploatacji do wcześniej wymienionych elementów,
 • zrozumienie wymagań dla pierwszego kroku przy implementacji ITIL,
 • zrozumienie metod i zasad obserwacji i doskonalenia usług oraz zasad zarządzania nimi,

Wymienione powyżej umiejętności potwierdzane są Certyfikatem ITIL Foundation po zdaniu egzaminu.

 

Program szkolenia

 • Strategia usług – Jak i dlaczego strategia usług tworzy strategie, które wspierają cykl życia ITIL v3 umożliwiając projektowanie szczegółów usług i przekazywanie ich do eksploatacji, a następnie doskonalenie? Jak realizowana jest potrzeba ewidencjonowania istotnych szczegółów wszystkich analizowanych, projektowanych i przekazywanych usług w zbiorze Usług planowanych oraz Usług eksploatowanych w Katalogu usług?
  Jak realizowana jest potrzeba zrozumienia wzorca wymagań biznesowych tak, aby usługi mogły być projektowane i testowane z osiąganiem ich właściwego poziomu? Jak realizowana jest potrzeba transparentności zarządzania finansowego umożliwiającego sprawną eksploatację usług?
 • Projektowanie usług – Jak realizowana jest koncepcja Pojedynczego punktu kontaktu (SPOC) dla klientów? Jak tworzony jest katalog usług
  w kontekście identyfikowania, negocjowania, umawiania, monitorowania i weryfikowania realizacji umów poziomu usług (SLA)? Jak powinny być projektowane atrybuty usług: dostępność, niezawodność, odporność, możliwość utrzymania i serwisowania? Jak powinny być projektowane wymagania pojemnościowe biznesu, usług i komponentów? Jak IT współpracuje z biznesem dla analizy i zarządzania ryzykiem? Jak IT współpracuje z biznesem dla zarządzania zagadnieniami i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem?
 • Przekazanie usług – Jak SACM tworzy hierarchię danych o Zasobach usług i Elementach konfiguracji stanowiących podstawę wszystkich procesów ITIL? Jak opisywane są różne poziomy i rodzaje zmian i związane z nimi procedury? Jak wiedza stanowiąca fundamentalny zasób jest magazynowana i dystrybuowana? Jak tworzenie i testowanie wersji usług oraz pakietów wdrożeniowych implementuje zmiany?
 • Eksploatacja usług – Opisuje Service Desk jedną z kilku funkcji, funkcjonującą w procesie zarządzania incydentami.