IPMA

Szkolenie zjazdowe IPMA® Level D

Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wzrost zadowolenia klientów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Biorąc pod uwagę, iż kluczową rolę w projektach odgrywają ich kierownicy, niezwykle istotne jest, aby posiadana przez nich wiedza była na wysokim, międzynarodowym poziomie.

Szkolenie IPMA Level D (Certified Project Management Associate) przekazuje umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. Przygotowanie do egzaminu na pierwszy (z czterech możliwych- D, C, B, A)  czyli Level D poziom certyfikacji International Project Management Association, umożliwi ocenę wiedzy oraz zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów. Zależy nam, aby wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały certyfikat IPMA, lecz ten element w dużym stopniu uzależniony jest od podejścia, umiejętności oraz determinacji uczestników.

Szkolenie IPMA prowadzone jest przez partnerską firmę pm2pm.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do:

 • kierowników i kandydatów na kierowników projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • osób planujących rozwijać się zawodowo i osobiście w dziedzinie zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestnika – po ukończeniu szkolenia będzie on:

 • posiadał wiedzę niezbędną do zdobycia pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikującym,
 • wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty.

Korzyści dla organizacji – dzięki udziałowi pracowników w szkoleniu organizacja będzie posiadać ludzi, którzy:

 • potrafią zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych,
 • znają zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu.

Szkolenie IPMA Level D trwa 8 dni (4 dwudniowe zjazdy) i zakończone jest 3-godzinnym egzaminem certyfikacyjnym.

W jego trakcie poruszane są następujące tematy:

 • poziomy zarządzania projektem,
 • portfele, programy, projekty, zadania i pakiety prac,
 • cele projektu,
 • priorytetyzacja parametrów projektu,
 • formuła realizacyjna projektu,
 • cykl życia projektu,
 • model fazowy projektu,
 • rola interesariuszy w realizacji projektu,
 • pozycja kierownika projektu w strukturze.

Obszary kompetencji wymagane na egzaminie:

 • kompetencje techniczne 75%,
 • kompetencje behawioralne 12,5%,
 • kompetencje kontekstowe 12,5%.