IBUQ

Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Użyteczności IBUQ®

W dobie pogłębiającej się informatyzacji, sama funkcjonalność dostarczanych systemów informatycznych nie wystarcza. Użytkownikami systemów są już nie tylko „informatycy” i specjaliści, ale także – a wręcz głównie – osoby nie związane z przemysłem informatycznym. Z tego powodu bardzo istotne staje się dostarczanie produktów nie tylko o wymaganych funkcjach i usługach, ale i intuicyjnych, szybkich w obsłudze i łatwych do nauki, ergonomicznych i dostosowanych do możliwości (i ograniczeń) różnych grup użytkowników.

Program IBUQ jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Szkolenie wyjaśnia proces budowania użyteczności produktu podczas jego projektowania i wytwarzania, dostarcza najlepszych praktyk i standardów użyteczności oraz kryteriów oceny gotowego rozwiązania. Program jest oparty na uznanych na całym świecie standardach użyteczności (m.in. ISO) oraz wiedzy specjalistów od lat zajmujących się tematyką użyteczności systemów informatycznych.


Dlaczego IBUQ w CRM S.A ??

Szkolenie jest akredytowanym przez IBAQB szkoleniem prowadzonym przez konsultantów CRM S.A , którzy ucząc się na doświadczeniach z wielu projektów, w których brali udział, wiedzę teoretyczną z programu szkoleniowego uzupełniają o rzeczywiste studia przypadków oraz wnioski
z własnych sukcesów i porażek.Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – program szkolenia jak i analiza przypadków może zostać zmodyfikowana do potrzeb konkretnej organizacji.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z analizą biznesową, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej,
 • analityków biznesowych i systemowych,
 • projektantów GUI,
 • właścicieli procesów i produktów,
 • osób projektujących nowe usługi/rozwiązania,
 • przedstawicieli biznesu organizacji klienta.

Korzyści dla uczestnika – nabycie umiejętności w zakresie:

 • podstawowych pojęć związanych z analizą biznesową, optymalizacją procesów biznesowych, innowacją,
 • analizy przedsiębiorstwa,
 • budowania procesu analizy biznesowej w organizacji,
 • metod i technik analizy biznesowej,
 • standardów obowiązujących w dziedzinie analizy biznesowej,
 • zapewnienia jakości i kontroli jakości wymagań, specyfikacji wymagań i gotowych rozwiązań,
 • zarządzania konfiguracją,
 • optymalizacji procesów biznesowych,
 • innowacji.

Korzyści dla organizacji – dzięki udziałowi kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych, organizacja będzie posiadać ludzi, którzy będą potrafić:

 • posługiwać się znormalizowanym językiem analizy biznesowej,
 • określić szanse i możliwości organizacji i określić strategię rozwoju,
 • przeanalizować aktualną działalność organizacji celem określenia potrzeb biznesowych,
 • określić rozwiązania biznesowe na podstawie potrzeb biznesowych,
 • sprawnie zbudować podstawowy proces analizy biznesowej, włączając w to plan komunikacji,
 • zastosować dobre praktyki i standardy w celu opracowania procesu i produktów o określonym poziomie jakości,
 • efektywnie zarządzać konfiguracją,
 • wyjaśnić korzyści i potencjalne obszary optymalizacji procesów biznesowych,
 • wskazać potencjalne obszary innowacji,
 • współpracować z użytkownikami końcowymi celem jak najlepszego zrozumienia ich potrzeb.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych:

 • Podstawy użyteczności,
 • Interfejsy człowiek-maszyna,
 • Inżynieria użyteczności,
 • Podstawy: Faza analizy i koncepcji, Faza projektu, Faza prototypowania, Faza oceny, Testowanie użyteczności.