IBAQB

Certyfikowany Analityk Biznesowy IBAQB

IBAQB to międzynarodowy program certyfikacji analityków biznesowych. Wbrew powszechnym opiniom, analiza biznesowa to nie tylko zarządzanie wymaganiami na oprogramowanie. To o wiele więcej – analiza przedsiębiorstwa, jego aktualnych procesów biznesowych i kierunków rozwoju, potencjalnych szans i zagrożeń, możliwości i strategii mających na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Analiza biznesowa pomaga określić cele i potrzeby biznesowe będące następnie podstawą do inicjalizacji projektów. Efektywnie prowadzona analiza umożliwia ustalenie mierzalnych celów biznesowych i kształtowanie rozwiązań (w tym rozwiązań informatycznych) spełniających owe cele.

Szkolenie IBAQB podejmuje ten temat i dostarcza systematycznego, praktycznego procesu analizy biznesowej. Oprócz typowej tematyki
związanej z analizą, program szkolenia obejmuje aspekty innowacji i doskonalenia procesów biznesowych dostrzegając ich znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej.


Dlaczego IBAQB w CRM S.A.?

Szkolenie jest akredytowanym przez IBAQB szkoleniem prowadzonym przez konsultantów CRM S.A., którzy ucząc się na doświadczeniach z wielu projektów, w których brali udział, wiedzę teoretyczną z programu szkoleniowego uzupełniają o rzeczywiste studia przypadków oraz wnioski
z własnych sukcesów i porażek.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z analizą biznesową, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej,
 • analityków biznesowych i systemowych,
 • właścicieli procesów i produktów,
 • osób projektujących nowe usługi/rozwiązania,
 • osób zajmujących się wprowadzaniem innowacji,
 • przedstawicieli biznesu organizacji klienta.

Korzyści dla uczestnika – nabycie umiejętności w zakresie:

 • podstawowych pojęć związanych z analizą biznesową, optymalizacją procesów biznesowych, innowacją,
 • analizy przedsiębiorstwa,
 • budowania procesu analizy biznesowej w organizacji,
 • metod i technik analizy biznesowej,
 • standardów obowiązujących w dziedzinie analizy biznesowej,
 • zapewnienia jakości i kontroli jakości wymagań, specyfikacji wymagań i gotowych rozwiązań,
 • zarządzania konfiguracją,
 • optymalizacji procesów biznesowych,
 • innowacji.

Korzyści dla organizacji – dzięki udziałowi kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych, organizacja będzie posiadać ludzi, którzy będą potrafić:

 • posługiwać się znormalizowanym językiem analizy biznesowej,
 • określić szanse i możliwości organizacji i określić strategię rozwoju,
 • przeanalizować aktualną działalność organizacji celem określenia potrzeb biznesowych,
 • określić rozwiązania biznesowe na podstawie potrzeb biznesowych,
 • sprawnie zbudować podstawowy proces analizy biznesowej, włączając w to plan komunikacji,
 • zastosować dobre praktyki i standardy w celu opracowania procesu i produktów o określonym poziomie jakości,
 • efektywnie zarządzać konfiguracją,
 • wyjaśnić korzyści i potencjalne obszary optymalizacji procesów biznesowych,
 • wskazać potencjalne obszary innowacji,
 • współpracować z użytkownikami końcowymi celem jak najlepszego zrozumienia ich potrzeb.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych:

 • Podstawy analizy biznesowej,
 • Analiza przedsiębiorstwa,
 • Planowanie procesu analizy biznesowej,
 • Pozyskiwanie wymagań,
 • Analiza wymagań,
 • Walidacja rozwiązania,
 • Narzędzia i techniki,
 • Kompetencje,
 • Doskonalenie procesu,
 • Innowacja, projekt i klient.