Egzaminy

EGZAMINY I CERTYFIKATY

Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników, jak też przez indywidualnych uczestników szkoleń.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. oferuje szeroki zakres egzaminów, które pozwalają na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów wydawanych przez Association of Project Management Group (APMG). Certyfikaty potwierdzają kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianego zarządzania: projektami, programami, ryzykiem i zmianą. Otrzymuje je kilka tysięcy osób miesięcznie na całym świecie. Certyfikaty wystawiane są w języku angielskim.

W chwili obecnej Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. wdraża lub przygotowuje do wdrożenia systemy ocen kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami na kilku poziomach, w następujących zakresach: Change Management, COBIT5, ITIL, MoP, M_o_R, MoV, MSP, P3O, PRINCE2, Agile, CHAMPS2.