Dr Piotr Kotelnicki

CEO. Prezes Zarządu. Akredytowany trener wiodący MSP ®. Akredytowany trener MoP ®

Absolwent SGPiS – Wydziałów Handlu Zagranicznego i Ekonomiczno-Społecznego. Studia pomagisterskie w zakresie integracji europejskiej w Europa Institute na Uniwersytecie w Amsterdamie. Doktorat z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Podoktorskie stypendium Fulbright-Hays w School of Business Administration na Uniwersytecie Michigan. Stypendysta Salzburg Seminar. Wiceprezes pierwszej kadencji Polish Business and Industry Advisory Commitee to the OECD. Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej – Forum. Organizator i prezes Międzynarodowej Szkoły Handlu w Ryni. Dyrektor Management Resource Centre – ICL Poland. Obecnie prezes zarządu, dyrektor generalny w CRM S.A. Akredytowany trener w zakresie Zarządzania Programami (MSP) oraz P3O®.