Michał Sawecki

Akredytowany trener P3O®, PRINCE2 ®

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Praktyczną wiedzę projektową zdobył w dużej spółce Skarbu Państwa, pracując w Biurze Zarządu w komórce koordynującej zarządzanie projektami spółki. Nawyk ciągłego samodoskonalenia zaszczepił w sobie od wielu lat uprawiając wyczynowo sport, który po dziś dzień jest jego drugą miłością, zaraz po żonie. Posiada uprawnienia Instruktora Sportu Ogólnego i Instruktora Tenisa Stołowego, które zdobył kończąc specjalistyczne kursy przy Minis-terstwie Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2003-2005. W CRM S.A. konsultant i akredytowany trener specjalizujący się w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 oraz we wdrażaniu Biur Wspierających realizację Portfeli, Programów i Projektów – P3O. Wykładowca metodyk Cabinet Office dla słuchaczy studiów podyplomowych (m. in. w Szkole Głównej Handlowej) oraz słuchaczy studiów MBA. Akredytowany trener PRINCE2 i P3O.