Michał Sawecki

Akredytowany trener P3O®, PRINCE2 ®

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Praktyczną wiedzę projektową zdobył w dużej spółce Skarbu Państwa, pracując w Biurze Zarządu w komórce koordynującej zarządzanie projektami spółki. Nawyk ciągłego samodoskonalenia zaszczepił w sobie od wielu lat uprawiając wyczynowo sport, który po dziś dzień jest jego drugą miłością, zaraz po żonie. Posiada uprawnienia Instruktora Sportu Ogólnego i Instruktora Tenisa Stołowego, które zdobył kończąc specjalistyczne kursy przy Minis-terstwie Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2003-2005. W CRM S.A. konsultant i akredytowany trener specjalizujący się w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 oraz we wdrażaniu

Among the best routes to consider is using customwriting software, if you cpm homework are considering developing a business plan for the small business. Software allows you do alterations based on the feedback of your customers, keep track of all your documents and files, and to enter a proposition. You ought to have the ability to keep it interesting Whenever you’re responsible for writing suggestions. You’ll find that your entire business can be optimized for achievement when you know you could get your employees involved in the process of creating a customwriting proposal.

Biur Wspierających realizację Portfeli, Programów i Projektów – P3O. Wykładowca metodyk Cabinet Office dla słuchaczy studiów podyplomowych (m. in. w Szkole Głównej Handlowej) oraz słuchaczy studiów MBA. Akredytowany trener PRINCE2 i P3O.