Akredytacje

Poznaj nasze Akredytacje i Certyfikaty

Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. jest Akredytowaną Organizacją Szkoleniową w zakresie PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, ITIL, Change Management, CHAMPS2, MoP i MoV oraz jedyną w Polsce Akredytowaną Organizacją Doradczą.

NASZE CERTYFIKATY